گروه حسابداری نوین تراز ارقام ********بسمه تعالی******** گروه حســابداری "نوین تراز ارقام" با این باور که امروزه در عرصه رقابتی اقتصادهای جهانی و ملی، استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکاء مهمترین ابزار تصمیم گیری می باشد و دستیابی به اطلاعات مذکور بدون استـفاده از خدمات حسـابداران و مشاورین مدیریت امکان پذیر نیست،به منظور رفـع نیازهای حسابداری و مدیریتـی شرکت ها ، موسسات ، کارخانجات و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی و کمک به ایجاد انضباط مالی در بخـش های عمومی، خصوصی و دولتی و ... ،فعالیت های حرفه ای خود را با بهره مندی از كادر مجرب و متخصص در زمینه حسابداری؛ حسابرسی؛امور مالیاتی ؛ اموربیمه و نرم افزارهای مالی و با اتكاء به سالها تجربه جهت خدمت رسانی هر چه بهتر در تهران آغاز نــــمود و فعالیت خود را به شهرستان ها و استان ها بسط داده است . نوین تراز ارقام در راستای کمک به شرکتها – کارخانجات – اصناف و فروشندگان کالا در جهت تحقق اهداف مربوطه تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است. حال بخشی از خدمات موسسه به شرح ذیل جهت آشنایی بیشتر با این موسسه ارائه میگردد: انجام کلیه عملیات حسابداری – مالیاتی و بیمه ای شرکت ها و موسسات به شرح زیر: - تهیه و تنظیم انواع اظهارنامه های مالیاتی، علی الخصوص ارزش افزوده - طراحی و پیاده سازی سیستم های حسابداری - انجام کلیه عملیات حسابداری و حسابرسی داخلی - اصلاح حسابها و رفع مغایرت ها و اختلافات مالی - بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و عیب یابی سیستم های مالی - خدمات مشاوره و قبول وکالت کلیه پرونده های بیمه و مالیاتی - آموزش نیروهای متخصص و مجرب در محیط آموزشی مستقل - فروش نرم افزار های حسابداری هلو ، سپیدار و ... - انجام خدمات حسابداری به صورت پاره وقت و اعزام نیروی مالی با ما تماس بگیرید: 09357001380 09024050554 09024050553 09123645433 کانال تلگرامی ما : novin_taraz_argham@ http://novintarazargham.ir 2020-11-28T06:46:48+01:00 text/html 2020-09-29T08:39:22+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام نرم افزار حسابداری هلو http://novintarazargham.ir/post/23 <table class="table table-bordered" style="outline: none; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 1006px; max-width: 100%; margin-bottom: 0px; border: none; color: rgb(102, 102, 102); font-family: iransans, Tahoma; font-size: 12px;"><tbody style="box-sizing: border-box; outline: none;"><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">تولید کننده</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">گروه شرکتهای طرفه نگار</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">بستر اجرایی</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">ویندوز</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">دسته بندی</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">امور مالی و تجاری / نرم افزار های حسابداری</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">نسخه های نرم افزار</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">نسخه فروشگاهی ساده - کد 11<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه فروشگاهی متوسط - کد 12<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه فروشگاهی ساده - کد 13<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه شرکتی ساده - کد 21<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه شرکتی متوسط - کد 22<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه شرکتی پیشرفته - کد 23<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه تولیدی ساده - کد 31<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه تولیدی متوسط - کد 32<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه تولیدی پیشرفته - کد 33<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نسخه جـــــامع - کد 41 و 44 شبکه</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">کسب و کارهای مرتبط</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">کوچک (کمتر از 100 کارمند)</td></tr></tbody><thead style="box-sizing: border-box; outline: none;"><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td colspan="2" style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 2px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none; font-weight: 700; color: rgb(102, 101, 101); font-size: 14px;"><span class="fa fa-caret-left" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; outline: none; display: inline-block; font-family: FontAwesome; font-weight: normal; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(33, 140, 211); margin-left: 10px;"></span>&nbsp;مشخصات فنی</span></td></tr></thead><tbody style="box-sizing: border-box; outline: none;"><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">بستر توسعه</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">Delphi</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">پایگاه داده</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">SqlServer</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">کارکردن تحت شبکه</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">کمتر از 100 کاربر</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">نرم افزار مورد نیاز</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"><img src="https://www.rayaneh.com/catalog/view/theme/rayane/image/no.png" width="30" height="30" style="box-sizing: border-box; outline: none; border: 0px; vertical-align: middle;"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">قفل نرم افزار</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"><img src="https://www.rayaneh.com/catalog/view/theme/rayane/image/ok.png" width="30" height="30" style="box-sizing: border-box; outline: none; border: 0px; vertical-align: middle;"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">نوع نصب</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">Setup / از راه دور / حضوری</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">سخت افزار مورد نیاز</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"><img src="https://www.rayaneh.com/catalog/view/theme/rayane/image/no.png" width="30" height="30" style="box-sizing: border-box; outline: none; border: 0px; vertical-align: middle;"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">سایر مشخصات</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">نیاز به اینترنت ندارد</td></tr></tbody><thead style="box-sizing: border-box; outline: none;"><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td colspan="2" style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 2px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none; font-weight: 700; color: rgb(102, 101, 101); font-size: 14px;"><span class="fa fa-caret-left" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; outline: none; display: inline-block; font-family: FontAwesome; font-weight: normal; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(33, 140, 211); margin-left: 10px;"></span>&nbsp;امکانات</span></td></tr></thead><tbody style="box-sizing: border-box; outline: none;"><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">امکانات اجرایی</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">عملیات خرید و فروش نقدی<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">مدیریت سود و هزینه های تولید<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">خرید و فروش کالا<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">خرید و فروش خدمات<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">مدیریت حساب های بانک<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">ثبت و صدور پیش فاکتور<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">ثبت و صدور فاکتور<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">عملیات خرید و فروش اقساطی<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">مدیریت اعتبار اشخاص<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">مدیریت انبار کالا<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">طراحی دلخواه فیلدها و اسناد<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">طراحی دلخواه گزارش (گزارش ساز)<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">عملیات امور مالیاتی<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">مدیریت امور بازاریابی<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">مدیریت بیش از یک صندوق</td></tr></tbody><thead style="box-sizing: border-box; outline: none;"><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td colspan="2" style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 2px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none; font-weight: 700; color: rgb(102, 101, 101); font-size: 14px;"><span class="fa fa-caret-left" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; outline: none; display: inline-block; font-family: FontAwesome; font-weight: normal; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(33, 140, 211); margin-left: 10px;"></span>&nbsp;سایر ویژگیها</span></td></tr></thead><tbody style="box-sizing: border-box; outline: none;"><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;"><br></td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">پشتیبانی رایگان</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">یکسال<br style="box-sizing: border-box; outline: none;">نحوه پشتیبانی: تلفنی / اینترنتی&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">تاییدیه شورای عالی انفورماتیک</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"><img src="https://www.rayaneh.com/catalog/view/theme/rayane/image/ok.png" width="30" height="30" style="box-sizing: border-box; outline: none; border: 0px; vertical-align: middle;"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;"><img src="https://www.rayaneh.com/catalog/view/theme/rayane/image/ok.png" width="30" height="30" style="box-sizing: border-box; outline: none; border: 0px; vertical-align: middle;"></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; outline: none; height: 50px;"><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px; background: rgb(243, 243, 243); width: 290px;">سایر ویژگیها</td><td style="box-sizing: border-box; outline: none; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-left: none; border-image: initial; font-size: 13px;">کاربری آسان - امکانات گسترده - پشتیبانی هوشمند&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2020-09-09T08:40:29+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام گروه حسابداری نوین تراز ارقام http://novintarazargham.ir/post/22 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vaco_whatsapp_image_2020-09-09_at_17.35.33.jpeg" alt=""> text/html 2020-09-09T08:38:50+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام گروه حسابداری نوین تراز ارقام http://novintarazargham.ir/post/21 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xqig_whatsapp_image_2020-09-09_at_17.35.33_(1).jpeg" alt=""> text/html 2020-09-09T08:19:15+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام جدول حقوق و دستمزد 1399 http://novintarazargham.ir/post/20 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/347e_hoghogh99.jpg" alt=""> text/html 2020-09-09T04:57:56+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام گروه خدمات مالی و مالیاتی نوین تراز ارقام http://novintarazargham.ir/post/16 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-family: BYekan; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="https://mahaksoft.com/wp-content/uploads/2018/02/Analyzer-mahak-626x321.jpg" alt="Related image"></strong></h4><h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">گروه حسابداری </strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#000099">"نوین تراز ارقام"</font></span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> ، با این باور که امروزه در عرصه&nbsp;رقابتی اقتصادهای جهانی و ملی،&nbsp;استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکاء مهم ترین ابزار تصمیم&nbsp; گیری مدیران می باشد و دستیابی به اطلاعات مذکور بدون استفاده از خدمات حسابداران و مشاورین مدیریت امکان پذیر نیست، فلذا به منظور رفع نیازهای حسابداری و مالی شرکت ها و موسسات (بازرگانی ، خدماتی ، پیمانکاری ، تولیدی)، کارخانجات و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی و کمک به ایجاد انضباط مالی در بخش های عمومی، خصوصی و دولتی&nbsp;و . . . ، فعالیت حرفه ای خود را با بهره مندی از كادر مجرب&nbsp; و متخصص در زمینه کلیه امور حسابداری ، حسابرسی، امور مالیاتی، اموربیمه و نرم افزارهای مالی&nbsp; اصلاح حساب ،تنظیم دفاتر و اظهارنامه مالیاتی، ارایه خدمات ‏مالی سالیانه و موقت مورد نیاز شركتها ، ارائه نرم افزارهای مالی‎&nbsp;‎با قابلیت ‏متناسب سازی با نیازهای خاص شركت تشكیل گردید. از جمله موارد دیگر قابل ذكر كمك به شركت ها در ‏استخدام حسابدار قابل اطمینان و مجرب می&nbsp;باشد. مدیران موفق مدیرانی هستند که به امور مالی خود ارج می‌ نهند و استفاده از تسهیلات و خدمات مالی را به دید سرمایه‌ گذاری می‌ نگرند، ‎&nbsp;</strong><strong style="line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#333333" style="">گروه حسابداری و حسابرسی </font><font color="#000099" style="">"نوین تراز ارقام"</font></strong><strong style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;امیدوار است با ‏همكاری&nbsp;كاركنان خود در راستای تامین نیازهای به حق مشتریان در خصوص به روز بودن اطلاعات ‏حسابداری و ارائه گزارشات مالی متنوع ، به موقع وقابل اعتماد سبکی&nbsp;جدید از خدمت رسانی&nbsp;به ‏همشهریان گرامی را بر مبنای صداقت، مشتری مداری،‎&nbsp;‎‎‎اعتماد متقابل و تعهد اجتماعی‎&nbsp;‎ارائه نماید.</strong></font></h4><div><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><br></strong></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/flry_0000000.png" alt=""></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: -webkit-right;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font size="6"><font face="B Titr"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></font></font></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font size="6" style="" color="#ffffff"><font face="B Titr" style=""><font style="">&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(0, 0, 153);">فروش و آموزش<font style="">&nbsp;</font>نرم افزار&nbsp;هلو</span></font>&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font size="5"><font face="B Titr" style=""><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff" style="">شهرستان&nbsp; ملارد&nbsp;</font>-&nbsp;<font color="#ffffff" style="">صفادشت&nbsp;</font>-&nbsp;<font color="#ffffff" style="">شهریار</font><font color="#ffffff" style="">&nbsp;</font></span></font><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; background-color: rgb(255, 0, 0);">-</span><font face="B Titr" style=""><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff" style="">&nbsp;فردیس و...</font></span></font></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p></div><div style="text-align: -webkit-right;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font face="B Titr" style=""><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" size="6" color="#000099">.</font><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 153);" size="6">استقرار سیستم حسابداری</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" size="6" color="#000099">.</font></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 0, 153);"><font color="#ffffff" style="" size="6">&nbsp;و</font></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 0, 153);" size="6"><font color="#ffffff" style="">&nbsp;اعزام نیروی با تجربه</font>&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font></p><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b></b></span></font><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font>&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font face="B Titr" style="" size="6"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><font color="#cc0000">.</font><font color="#ffffff">انجام کلیه امورثبتی ، مالی و مالیاتی و بیمه</font></span></font></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-right;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">&nbsp;</p><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr" style="font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">&nbsp;</p></b></span></font><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" style="" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">&nbsp;شرکت ها ، موسسات و فروشگاه ها</b></span></font></p><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr" style="font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b></b></span></font></div><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);" size="4">&nbsp;با تجربه ی کارشناسان ما آسوده خاطرکار کنید</font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><br></span></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5" face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">شماره تماس جهت&nbsp;تهیه نرم افزار&nbsp;و خدمات حسابداری</b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic" style=""><b style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff">09357001380</font></b></font><font color="#ffffff" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="times new roman, times, serif"><b>,,,,,,,,,,,,,,,,</b></font></font><b style="line-height: 12.64px; font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: xx-large; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff">09123645433</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: xx-large; background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: xx-large; background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: xx-large; background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: xx-large; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff">09024050553</font></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><br></span></p><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style=""><b style=""><span dir="RTL" lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 29.95px; font-family: &quot;B Traffic&quot;;"><font size="5" style=""><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ff0000">.</font><font color="#ffffff">شهریار - فردیس - سرآسیاب - ملارد - صفادشت</font></span></font></span></b><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="text-align: -webkit-right; line-height: 12.64px;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 12.64px;"><font color="#ff6600" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: &quot;B Traffic&quot;;"><span dir="ltr"><font color="#000000" face="Calibri"><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; font-size: 11pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="line-height: 12.64px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"></span>&nbsp;</p></font></span></font><font color="#ff6600" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="ltr"><font color="#000000"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: 11pt;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: &quot;B Koodak&quot;;">با ما تماس بگیرید:</span></b><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><br></span></b></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: 11pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><br></span></b></p></font></span></font><font color="#ff6600" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="ltr"><font color="#000000"><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="6">مشاور مالی و مالیاتی :&nbsp;</font></b><b><font size="6">&nbsp;7001380 0935<br></font></b></span></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><b><font size="6"><br></font></b></span></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><b><font size="6"><br></font></b></span></p></font></span></font><font color="#ff6600" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="ltr"><font color="#000000"><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><b style="line-height: 12.64px;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="6">مشاور مالی و مالیاتی :&nbsp;</font></b><font size="6">&nbsp;09024050553</font></b></span><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><b style="line-height: 12.64px;"><font size="6"><br></font></b></span></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p></font></span></font><font style=""><span dir="ltr" style=""><font style=""><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="6">مشاور مالی و مالیاتی :&nbsp;</font></b><b><font size="6">&nbsp; 3645433 0912</font></b></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); font-family: &quot;B Koodak&quot;;">خدمات مالی:</span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><span dir="rtl"></span>*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">طراحی وپیاده سازی کدینگ یکسان ویکپارچه سیستم های حسابداری نرم افزار های مالی واجرای سیستم مدون ،متناسب با نیاز شرکت .</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;انجام کلیه امورحسابداری و مالی شرکتها(سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود و تعاونی) ، موسسات و کارخانجات.</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه وهمچنین تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده.</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;اعزام نیروی حسابداری از انباردار و کمک حسابدار تا مدیر مالی و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت) و نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات.&nbsp;<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکتها ، موسسات ، کارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها.<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه.</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکتهای با سیستم مالی نامرتب.<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;ثبت سند حسابداری (جاری&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;"><font face="Times New Roman">–</font></span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;معوقه ).</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب.<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی.</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص.</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص.<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;اجرای عملیات اصلاح و بستن حسابها.</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها .<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته.<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل های انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت .</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); font-family: &quot;B Koodak&quot;;">خدمات مالیاتی:</span></font></p><div style=""><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 7px 20px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial; text-align: start;"><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline;"><font style="" size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline;"><font style="" size="4" face="Mihan-Koodak">تهیه، تنظیم و ارسال گزارش‌های معاملات فصلی؛</font><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14.6667px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span></span></b></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده؛</font><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14.6667px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span></span></b></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی؛</font><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14.6667px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span></span></b></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تنظیم و ارسال ماهانه لیست حقوق و دستمزد پرسنل و لیست پرداخت‌های موضوع تبصره ماده ۸۶؛</font><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14.6667px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span></span></b></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تهیه، تنظیم و ارسال سالانه‌ی اظهارنامه عملکرد؛</font><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14.6667px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span></span></b></li><li style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">پاسخگویی و دفاع از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد؛</font><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14.6667px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span></span></b></li><li style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 1em 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline;"><b style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-size: 14.6667px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 14.6667px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><font color="#333333">بررسی پرونده‌های مالیاتی، ثبت اعتراض، تنظیم لایحه دفاعی</font><span style="color: rgb(228, 108, 10);"> *</span></span></b></span></b></li></ul></div><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="6" style="" color="#cc0000"><b style=""><br></b></font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style=""><font size="6" style="" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><b style=""><span style="background-color: rgb(0, 0, 153);">خدمات ثبتی:</span></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Yekan&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222"><br> </span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Yekan;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Yekan;color:#222222">سامانه تخصصی ثبت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Yekan&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> "</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Yekan;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Yekan;color:#FF6600">ایران نوین ثبت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;Mihan-Yekan&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" </span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Yekan;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Yekan;color:#222222">با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ،ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، انحلال، ثبت نام و برند تجاری، افزایش و کاهش سرمایه و کلیه امور مربوط به شرکت ها را در زمینه ثبت، تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و مشاوره آمادگی کامل خود را برای خدمت رسانی به هم میهنان گرامی خود با افتخار اعلام مینماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Yekan&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Yekan; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Yekan; color:#222222">ثبت انواع شرکت</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Yekan&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Yekan;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Yekan;color:#222222">ثبت برند و علامت</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#222222"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Yekan; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Yekan; color:#222222">ثبت طرح صنعتی</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Yekan; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Yekan; color:#222222">انجام امور مالیاتی</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#222222"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Yekan; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Yekan; color:#222222"><b>امور مربوط به کارت بازرگانی</b></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#222222"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><a href="http://irannovinsabt.ir/" target="" title="" style=""><font size="5">IranNovinSabt</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><div style=""><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" face="Mihan-Koodak" color="#000099" size="4"><i style=""><font style="">09024050553&nbsp; &nbsp;</font>09123645433&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;09357001380</i></font></div></div><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><font size="6"><br></font></span></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><font size="6">خدمات اداری:</font></span></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="text-align: right; line-height: 24px; font-size: 11pt;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><br></span></b></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 24px; font-size: 11pt;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b style="line-height: 24px; font-size: 11pt;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;طراحی و پیاده سازی و مدیریت سایت ، وبلاگ ، و فروشگاه های اینترنتی</span></b><span style="font-size: 11pt; text-align: center;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">نصب و راه اندازی شبکه های داخلی و خارجی.&nbsp;</span></b><b><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt;">LAN</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&amp;</span></b><b><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt;">WAN</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">.</span></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;طراحی و ارائه سیستم های سخت افزاری مورد نیاز.</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;پیاده سازی نرم افزار های قدرتمند یکپارچه مالی ، تخصصی و سفارشی.<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;پشتیبانی مداوم و دوره ای از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری.<br><span style="color: rgb(228, 108, 10);">*</span>&nbsp;ارائه خدمات کامپیوتری همراه با پشتیبانی مداوم.</span></b><span lang="FA" style="line-height: 17px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 12.26px; font-family: &quot;B Traffic&quot;; background-color: rgb(235, 241, 247);"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 12.26px;"><font color="#ff6600"><span dir="ltr"><o:p><font color="#000000" face="Calibri"></font></o:p></span></font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(228, 108, 10); line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">انجام کلیه امور حسابداری-مشاوره ای و اداری فوق الذکر به صورت تنظیم قرارداد فی مابین با تامین</span></b><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;">نیروی مجرب و نرم افزار مالی مناسب و ارائه گزارشات درخواستی کارفرما صورت می گیرد</span></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-size: 11px;"><font size="6"><span lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-size: 11px;"><font size="6"><span lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-size: 11px;"><font size="6"><span lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-size: 11px;"><font size="6"><span lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px;"><span lang="AR-SA" style=""><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="4">شماره تماس آموزش:&nbsp;09357001380 - 09363645433</font></span></span></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-size: 11px;"><font size="6"><span lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-size: 11px;"><font size="6"><span lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px; font-size: 11px;"><font size="6"><span lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; font-family: &quot;B Traffic&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;جهت&nbsp;تهیه نرم افزار&nbsp;و خدمات</b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic"><b><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="B Traffic" style="" color="#ffffff" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">&nbsp;حسابداری</b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="7" face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style=""><br></b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="7" face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style=""><br></b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="7" face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style=""><br></b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="B Traffic" style="" color="#ffffff" size="5"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">با ما تماس حاصل فرمایید :</b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="7" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="7" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><br></font></p></font></span></font><font style="font-size: 12px;"><span dir="ltr" style=""><font style=""><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px;"><font size="6" style=""><font face="B Traffic" style="background-color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff">09357001380</font></font></b><b style=""><font size="6" style=""><span style="line-height: 12.64px;"><font face="times new roman, times, serif" style=""><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff">&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp;</font></span></font><font face="B Traffic" style="background-color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff">09123645433</font></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style=""><font size="6" style=""><span style="line-height: 16px; font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 29.95px; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></span></font></b></p></font></span></font><font style="font-size: 12px;"><span dir="ltr" style=""><font style=""><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px;"><font size="6" style=""><font face="B Traffic" style="" color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">09024050553</span></font></font></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="6"><span style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; font-family: Tahoma;"><span style="color: white; line-height: 29.95px; font-family: Arial, sans-serif;">-</span></span></font></b></p></font></span></font></span></span><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 22px; font-size: 11pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><br></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: 12pt;"></span>&nbsp;</p></div><div><br></div> text/html 2019-05-17T06:40:37+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام خرید و فروش نرم افزار حسابداری هلو - ملارد+رباط کریم+اندیشه+شهریار+کرج+سیمین دشت+هفت جوی + صفادشت+شهر قدس+فردیس http://novintarazargham.ir/post/18 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/noq4_whatsapp_image_2020-08-19_at_14.02.25_-_copy.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="text-align: -webkit-right; line-height: 12.64px;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 12.64px;"><span dir="ltr" style=""><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="B Traffic" style="" size="5" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 153, 0);">شماره تماس&nbsp;جهت&nbsp;تهیه نرم افزار&nbsp;و خدمات</b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="6" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="B Traffic" style="" size="5" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;حسابداری</b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="7" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="7" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#000000" style=""><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px;"><font size="6" style=""><font face="B Traffic" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">09357001380</font></font></b><b style=""><font size="6" style=""><span style="line-height: 12.64px;"><font color="#ffffff" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp; -</font><font color="#ffffff" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;&nbsp;</font><font face="B Traffic" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">09123645433</font></span><span style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; font-family: Tahoma;"><span style="color: white; line-height: 29.95px; font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;</span></span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><font size="6"><span style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; font-family: Tahoma;"><span style="color: white; line-height: 29.95px; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></span></font></b></p></font></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#000000" style=""><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="line-height: 12.64px;"><font size="6" style=""><font face="B Traffic" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">09363645433</font></font></b><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="6"><span style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; font-family: Tahoma;"><span style="color: white; line-height: 29.95px; font-family: Arial, sans-serif;">-</span></span></font></b></p></font></span></span></span><p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 14pt;"><br></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Traffic&quot;; font-size: 12pt;"></span>&nbsp;</p></div> text/html 2018-12-17T03:33:29+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام محاسبه هزینه بیمه اختیاری http://novintarazargham.ir/post/17 <p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em;"><font style="" face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff6600">حق بیمه پرداختی در&nbsp;بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه تامین اجتماعی در سال 1397 &nbsp;بسته به انتخاب نوع و نرخ حق بیمه پرداختی به صورت زیر می باشد&nbsp;:</font></p><ol start="1" style="box-sizing: border-box; margin-right: 7px; margin-left: 20px; padding: 0px 40px; color: rgb(51, 51, 51);"><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><span style="box-sizing: border-box;">بازنشستگی و&nbsp;فوت بعد از بازنشستگی با نرخ 12 درصد؛</span>&nbsp;اگر&nbsp;حقوق حداقلی&nbsp;را انتخاب کرده باشید : ماه های 31 روزه: 1381534 ریال ، ماه های 30 روزه: 1336968 ریال و ماه های 29 روزه: 1292402 ریال</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><span style="box-sizing: border-box;">بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ 14درصد؛</span>&nbsp;اگر&nbsp;حقوق حداقلی&nbsp;را انتخاب کرده باشید : ماه های 31 روزه: 1611769 ریال ، ماه های 30 روزه: 1559796 ریال و ماه های 29 روزه: 1507803 ریال</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><span style="box-sizing: border-box;">بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی با نرخ &nbsp;18&nbsp;درصد؛</span>&nbsp;اگر&nbsp;حقوق حداقلی&nbsp;را انتخاب کرده باشید : ماه های 31 روزه: 2072300 ریال ، ماه های 30 روزه: 2005452 ریال و ماه های 29 روزه: 1938604 ریال</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="" face="Mihan-Koodak" size="2"><span style="box-sizing: border-box;">حق سرانه درمان برای خدمات درمانی</span>:&nbsp;چنانچه متقاضی دفترچه خدمات درمانی باشید، بایستی برای هر دفترچه بیمه برای هر نفر در ماه حق سرانه درمان آن را پرداخت کنید. مبلغ آن در سال 97، 440000 ریال اعلام گردیده است.</font></li></ol><div><font color="#333333" face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#993300">09357001380&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;09123645433&nbsp; &nbsp; &nbsp; 09363645433</font></div> text/html 2018-12-14T06:27:50+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام شرح وظایف کارکنان مالی و اداری http://novintarazargham.ir/post/14 <p style="text-align: center; margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/700/2098873.jpg?1812"></p><p style="text-align: center; margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">مقدمه</p><p style="text-align: center; margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="text-decoration-line: underline;">&nbsp;امـور مالی (سازمان مالی)</span></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">تعریف</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">ماموریت</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;برنامه ریزی بمنظور تهیه و تنظیم دستورالعملها ، روشها و رویه های مالی بمنظور ایجاد هماهـنگی و انجـام عمـلیات حسابداری در واحد های مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;برنامه ریزی بمنظور تامین مالی، بودجه بندی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری برای طرح ریزی استراتژیهای بازاریابی و قیمـت گذاری محصولات .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی واحدهای مختلف و بررسی گزارشهای مالی و روشن نمودن وضعیت مالی شرکت و ارائه گزارشات .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="text-decoration-line: underline;">1 - مدیر امـور مالی</span></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;1-2- تعریف</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">مـدیر مالی « حسابدار حرفه ای »&nbsp;<a href="http://accountingiran.persianblog.ir/post/tinyEditor/plugins/paste/blank.htm#_ftn2" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(33, 71, 99);">[2]</a>&nbsp; اسـت که دارای « صلاحیت حرفه ای »&nbsp;<a href="http://accountingiran.persianblog.ir/post/tinyEditor/plugins/paste/blank.htm#_ftn3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(33, 71, 99);">[3]</a>&nbsp; بوده وضمن دارا بودن آگاهی های کلی در زمینه های متنوع امور مالی ودانش مدیریت ، در یک یا چند زمینه مشخص مالی نیز متخصص است .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-2- حدود مسئولیتها</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شـرکت در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی . مدیرمالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی , نقش اساسی دارد .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2- شرح وظایف</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-3-2- مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;2-3-2- تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3-2- نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی&nbsp; موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-3-2- پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت&nbsp; وجوه لازم برای سرمایه گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک&nbsp; بازار سرمایه و بازده پروژه ها ی سرمایه گذاری&nbsp; همچنین بکارگیری ارقام پیش بینی نشده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاستهای سود آوری و پیش بینی اقـلام بهای تمام شده و هزینه .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">5-3-2- برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شـرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-3-2- تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی&nbsp; واحدهای مختلف.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-3-2- تصمیم گیری واعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">8-3-2- دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9-3-2- اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-3-2- طبقه بندی حسابها ـ ودرصورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه وپیشنهاد وتائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">11-3-2- نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای شـرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">12-3-2- برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف .&nbsp;</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">13-3-2- برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره شـرکت رسیده باشد .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">14-3-2- پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجه&nbsp; دوره ای شرکت براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره ، با درنظرگرفتن روند سنواتی منابع ومصارف و تغییرات احتمالی آتی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">15-3-2- ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">16-3-2- ارزیابی مستمر سیستمها , روشها , و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">17-3-2- انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">18-3-2- تنظیم گزارشات مالی عندالاقتضا.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">19-3-2- برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق&nbsp;</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">20-3-2- عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات وسایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت&nbsp; به تشخیص مـدیریت شـرکت.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">21-3-2- برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان.&nbsp;</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">22-3-2- بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">23-3-2- تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورتهای شـرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">24-3-2- سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت وتوانایی های کارکنان .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">25-3-2- تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریتهای مورد نیاز حسب مورد .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">26-3-2- تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات&nbsp; دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">27-3-2- سایر وظایف محوله بر اساس سیستمهای مدون وبه تشخیص مـدیریت محتـرم شـرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-2- ارتباط سازمانی و جذب نیرو</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-4-2- مستقیم زیر نظر رئیس هیئت مدیره &nbsp;و در غیاب ایشان، زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه مینمایند .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-4-2- ارتباط و هماهنگی مستقیم با سایر مدیریت ها و کلیه واحدهای&nbsp; تحت پوشش شـرکت و شرکتهای گروه &nbsp;یا سایر شرکت ها و مؤسسات مـرتبط با فعالیت های مالی شرکت&nbsp; .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-4-2- لیسانس مرتبط&nbsp; با 10 سال سابقه کار مفید یا فوق لیسانس مرتبط&nbsp; با 7 سال سابقه کار مفید یا دکترا با سه سال سابقه کار مفید</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="text-decoration-line: underline;">2 - سرپرست حسابداری</span></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2- خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2-1-&nbsp; کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-2-1- &nbsp;پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-1- &nbsp;&nbsp;پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-2-1- همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">5-2-1- کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-2-1- پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و سفارشات خارجی .</p><ul style="margin: 1em 11px 1em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">7-2-1- کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری</li></ul><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">8-2-1- کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .</p><ul style="margin: 1em 11px 1em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">9-2-1- صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">10-2-1-&nbsp; &nbsp;کنترل گردش و مانده حسابها.</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">11-2-1-&nbsp;&nbsp; هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی&nbsp; گزارشات ارائه شده توسط آنها .</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">12-2-1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارائه گزارش واعلام بموقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی ، بهمراه پیشنهادات اصلاحی ، به مدیر مالی.</li></ul><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-2 - شرح وظایف</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2-2- &nbsp;انجام کلیه امور محوله صرفا" بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای موجود استعلام موضوع از مدیر مالی قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-2-2- ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-3- تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر شرکتها یا پیمانکاران ومشتریان و سایر افراد طرف حساب با شرکت و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به مدیرمالی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-2-3- صدور درخـواست پرداخت ازطریق حسابهای بانکی یا تنخواه گردان ، جهت تائیـد مدیر مالی وتصویب مـدیریت - در صورت لزوم - پس ازاطمینان از کفـایت مدارک ومستـندات مربوطه و کنترل مانده ها و سوابق قبلی.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">5-2-3-&nbsp; پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداختها , قراردادها و سایربـدهـی ها و مـطالبات شرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-2- 3- تهیه نسخه پشتیبانی از سیستمهای مکانیزه در اختیار بر روی دیسکهای کامپیوتری به صورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن ، پس از اطمینان از صحت فایل های اطلاعاتی موجود برروی آنها .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-2-3- ثبت ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت نزد اشخاص و پیگیری وصول آنها در موعـد مقـرر.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">8-2-3- نظارت و کنترل بر اجرای صحیح امورمحوله در چارچوب شرح وظایف تعیین شده جهت کارکنان واحد حسابداری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9-2-3-&nbsp; پاسخگویی ورفع سؤالات و مشکلات فنی پرسنل واحد حسابداری ودر صورت لزوم&nbsp; انتقال موارد به مدیر مالی جهت تعیین تکلیف .10-2-3- هماهنگی بامدیر مالی جهت انجام امور محوله به حسابداری و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شده .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">11-2-3- نگهداری وراهبری سیستم های مکانیزه حسابداری و صندوق و حقوق و دستمزد و سایر سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز برحسب مورد &nbsp;وثبت روزانه اطلاعات لازم در آنها .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">12-2-3- صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">13-2-3- همکاری با مدیر مالی و سایر واحدهای امور مالی جهت عملیات بستن حسابها در پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی اساسی و صورتها و گزارشات میان دوره ای .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(17, 21, 24);">14-2-3-&nbsp; ارتباط با بانک های طرف حساب شرکت .</span></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(17, 21, 24);">15-2-3- &nbsp;پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و کنترل مدارک به منظور اطمینان از صحت انجام کار در حداقل زمان ممکن .</span></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">16-2-3- &nbsp;بستن حسابها وتهیه صورتهای مالی قانونی و گزارشات پایان سال تحت نظر مدیر مالی یا مشاوران معرفی شده به این منظور، که با تشخیص مقام مافوق صورت خـواهد گرفت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">17-2-3- &nbsp;کنترل اصالت قانونی مستندات پیـوست سند حسابداری وصحت مبالغ وعدم قلم خوردگی ومخدوش بودن آنها وتطیق پرداختها با قوانین داخلی شرکت و استانداردها و رویه های موجود .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">18-2-3- کنترل سرفصل حسابها در کلیه سطوح آرتیکل های موجود در اسناد از نظر انطباق حساب با مدارک ضمیمه و موضوع سند و استانداردها و رویه های حسابداری و قوانین شرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">19-2-3- کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداخت های شرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">20-2-3- کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک وصحت محاسبات ، جمع تعدادی و ریالی فاکتورها ، کفایت تائید کنندگان و ...</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">21-2-3- تائید و امضا اسناد پس از انجام کلیه کنترل های لازم .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">22-2-3- ارجاع اسناد در فاصله زمانی تعیین شده جهت رویت وتائید نهایی مدیر مالی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">23-2-3- کنترل گردش حسابها و مانده آنها و اعلام موارد مشکوک یا اشتباهات به مدیر مالی جهت پیگیری یا صدور اسناد اصلاحی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">24-2-3- کنترل دوره ای حسابهای باز نظیر پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها، حسابها واسناد دریافتنی و پرداختنی ، بمنظور تسویه حساب یا انجام ثبت های لازم .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">24-2-3- پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یا در سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">25-2-3- پیگیری وگـزارش اشتباهات موجود درحسابها ازنقطه نظر سرفصل وکدینگ حسابها واقدام درجهت اصلاح اشتباهات .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">26-2-3- تائید کنترل های صورت گرفته توسط مسئول صدور سند و بررسی اسناد اصلاحی مربوطه و تائید کنترل ممیزی اسناد .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">27-2-3- کنترل ثبت ماشینی وتائیـد اسناد بمنظور قطعی نمودن آنها و صحت اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">28-2-3- تائید هر نوع گزارش از جمله گزارشات&nbsp; دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">29-2-3- نظارت برثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">30-2-3- کنتـرل وتطبیـق هرنوع پرداخت ، با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی ).</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">31-2-3- کنترل قراردادهای شرکت با واحد های مختلف و اشخاص یا شرکتهای ثالث در هر مرحله از پرداخت و تائید&nbsp; پیشرفت کار آنها .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">32-2-3- درجریان قراردادن مقام مافوق ازمواردی&nbsp; که درحین رسیدگی به آنها برخورد میکند .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">33-2-3- محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که در طول رسیدگی باآن برخورد میشود .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">33-2-3- انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3- ارتباطات سازمانی و جذب نیرو</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-3-2-&nbsp; مستقیم زیر نظر مدیر امورمالی و درغـیاب ایشان زیر نظر مدیر عامل یاجانشین تعیین شده انجام وظیفه می نمایند .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-3-3- ارتبـاط و همکاری با واحدهای&nbsp; تابعه امورمالی وطرف حسابهای شرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3-3- لیسانس مرتبط با 4 سال سابقه کار یا فوق دیپلم مرتبط با 7 سال سابقه کار یا دیپلم با 10 سال سابقه کارمفید .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="text-decoration-line: underline;">3 - حسابدارمدیریت</span></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-3- خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات</p><ul style="margin: 1em 11px 1em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">1-1-3- مسئولیت نظارت و کنترل برعمـلیـات و نگهداری وثبت اطلاعات آماری مربوط به تولید محصول به تفکیک محصول و مراحل تولید و سفارش از زمان شروع سفارش تا زمان تحویل و تسویه حساب مالی با پیمـانکاران و خریداران و تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه و تنظیم و ارائه صحیح و بموقع گزارشات مالی در چهارچوب اصول و استانداردهای مورد قبول حسابداری , قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه و نیز مسئولیت ایجاد هماهنگی لازم با سایر واحدهای تابعه امورمالی و سایر شرکتها یا نمایندگان آنها در پروژه ها -&nbsp; صرفا" درحیطه مسئولیت های محوله -&nbsp; بعهده مسئول این واحد میباشد .</li></ul><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-1-3- تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی و سایر گزارشات مالیاتی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-1-3- ارائه گزارشات بموقع در خصوص وضعیت بدهکاران شرکت و پیش پرداخت ها .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-3- شرح وظایف</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2-3- انجام کلیه امور محـوله صرفـا" بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عـدم دسترسی به روشهای لازم درزمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای مـوجـود استعلام موضوع از مقام مافوق قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-2-3- تهیه گزارشات خرید و فروش سه ماهه .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-3- تهیه گزارش و اظهارنامه مالیات برارزش افزوده در مهلت های قانونی تعیین شده و پیگیری جهت تحویل موارد به مراجع مربوطه .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-2-3- ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">5-2-3- تهیه گـزارشات تفکیکی و آماری و نمودارهای مقایسه ای مورد نیاز درهـر پروژه بصورت مستمر و موردی ، جهت ارائه به مدیریت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-2-3-&nbsp; محاسبه وتعدیل ذخیره های موردنیاز درپایان دوره مالی ، نظیربازخـرید سنـوات خدمت کارکنان ، بازخرید مرخصی ، هزینه های تحقق نیافته و... .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-2-3- انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp; 3-3- ارتباطات سازمانی و جذب نیرو</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-3-3-&nbsp; مستقیم زیر نظررئیس حسابداری و درغـیاب ایشان زیر نظر مدیر امورمالی</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">انجام وظیفه می نمایند .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-3-3- ارتبـاط و همکاری با واحدهای&nbsp; تابعه امورمالی وطرف حسابهای شرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3-3- لیسانس مرتبط با 3 سال سابقه کار یا فوق دیپلم مرتبط با پنج سال سابقه کار مفید.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="text-decoration-line: underline;">4- حسابدار صنعتی</span></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-4- خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات</p><ul style="margin: 1em 11px 1em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">1-1-4-&nbsp; انجام امور حسابداری انبار.</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">2-1-4- جمعـداری اموال و نگهداری و راهبری سیستم اموال .</li></ul><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3-1-4- همکاری جهت بستن حسابها در پایان دوره مالی .</p><ul style="margin: 1em 11px 1em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">4-1-4- محاسبه و بروزآوری بهای تمام شده کالای تولید شده و در جریان ، بر اساس رویه و روش های از پیش تعیین شده .</li></ul><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-4- شرح وظایف</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2-4- انجام کلیه امور محوله صرفا"&nbsp; بر اساس روشهای مدون , آئیننامه ها , دستورالعملهای تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-2-4- نگهـداری و کنترل حسابهای انبار و صدوراسناد مربوطه .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-4- ریالی کردن حواله های انبار براساس روش های تعیین شده جهت نگهداری حسابداری انبار.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-2-4- &nbsp;کنترل موجودی&nbsp; کلیه اقلام موجود در آرشیو موسسه (کتاب ،CD و ... ) ورفع مغایرت احتمالی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">5-2-4-&nbsp; شناسایی و صورت برداری ونگهداری وطبقه بندی کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت ونصب برچسب شماره اموال ازطریق جمعداری اموال وثبت درسیستم کامپیوتری یا دفتراموال وارائه اطلاعات به حسابداری جهت ثبت وصدورسند حسابداری و بازرسی وکنترل اموال ودارائیهای موجود درشرکت وواحدهای تابعه ،ازطریق کنترلهای مقطعی به منظوراطمینان از صحت سیستم نگهـداری اموال .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-2-4-&nbsp; ارزیابی ، برنامه ریزی ، تهیه اطلاعات وآماروتهیه گزارش مربوط به اموال ودارائیهای ثابت شرکت واموال ودارائیهای اسقاط وازرده خارج یا مازاد برنیازشرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-2-4-&nbsp; جمعـداری اموال و نگهداری و راهبری سیستم اموال .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-4- ارتباطات سازمانی و جذب نیرو</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-3-4-&nbsp; زیر نظر سرپرست حسابداری و در غیاب ایشان مستقیما زیر نظر مدیرمالی انجام وظیفه می نمایند .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-3-4- ارتباط و هـمکاری با واحـدهای تابعه امور مالی در جهت ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز آنها وارتباط با قسمت فروش شرکت ودفتر فنی و اجرایی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3-4- آشنایی با کامپیوتر وتسلط به نرم افزارهای کاربردی مالی و آماری متـداول روز.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-3-4- لیسانس مرتبط با 4 سال سابقه کار مفید یا&nbsp; فوق لیسانس مرتبط با 2 سال سابقه کار مفـید .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="text-decoration-line: underline;">5- حسابدار مالی</span></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-1- خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات</p><ul style="margin: 1em 11px 1em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">4-1-5- صدور اسناد جاری حسابداری .</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">4-1-6- صدور اسناد اصلاحی .</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">4-1-7- دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری .</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">5-&nbsp; &nbsp; 1-1-3-&nbsp; تهیه لیست حقوق ماهانه .</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">6-&nbsp; &nbsp; 1-1-4-&nbsp; نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد .</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">7-&nbsp; &nbsp; 1-1-5-&nbsp; نگهداری ، راهبری ، وتهیه گزارش از سیستم پرسنلی .</li><li style="margin: 5px 0px; padding: 0px 12px 0px 0px; text-align: justify; color: rgb(17, 21, 24); overflow: visible hidden;">7-1-4- &nbsp;&nbsp;تهیه لیست های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد.</li></ul><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2- شرح وظایف</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-1- انجام کلیه امور محوله صرفا"&nbsp; بر اساس روشهای مدون , آئیننامه ها , دستورالعملهای تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-2- صدورکـلیه اسناد حسابداری شرکت اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائیهای ثابت خریداری شده وفروش رفته ، درآمدها وفروش ، حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحی ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالی ، به واحدها یااشخاص ارجاع دهـنده .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-5- &nbsp;نگهداری وکاربری سیستم نرم افزاری&nbsp; مالی شرکت وتهیه نسخه پشتیبانی بصورت هفتگی از اطلاعات موجود و نگهداری آنها در محل امن پس از اطمینان از صحت اطلاعات کپی برداری شده.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">33-2-11- دریافت و بررسی کلیه اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به سیستم حسابداری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-12- تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت ارائه سند به رئیس حسابداری در فاصله زمانی تعیین شده .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2-7- نگهداری وراهبـری سیستم های مکانیزه حقوق و دستمزد وثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و کاربری سایر سیستمهای نرم افزاری مـوجود .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2- 8- محاسبه وصدور اسناد پرداخت&nbsp; و کـنترل حسابهای مربوط به&nbsp; پرسنل از قبیل وام پرسنلی ، مساعده ، حق ماموریت ، حقوق معـوقه ،حق الزحمه ، تسویه حساب با کارکنان و... وتهیه سوابق جهت ارائه به بایگانی مالی و اداری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2-9- تهیه و کنترل لـیستهای مربوط به&nbsp; حقـوق و دستمزد ماهانه ، اظهارنامه ماهانه مالیاتی و لیست بیمه وتهیه فـیش پرداخت حقـوق کارکنان جهت ارائه به اموراداری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-5- ثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-2-13- انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3- ارتباطات سازمانی و جذب نیرو</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3-1- مستقیم زیر نظر رئیس حسابداری و در غیاب ایشان زیر نظر مدیرمالی انجام وظیفه می نمایند .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3-2- ارتبـاط و همکاری با واحدهای&nbsp; تابعه امورمالی وطرف حسابهای شرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-3-3- لیسانس مرتبط با یکسال سابقه کاریا فوق دیپلم با 3 سال سابقه کارمفـید .</p><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 12px 0px; line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffff00" face="B Titr" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffff00" face="B Titr" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffff00" face="B Titr" style="" size="5"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">انجام کلیه امورمالی ، مالیاتی و ثبت شرکت ها&nbsp;</b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffff00" size="6" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; display: inline !important;">&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>&nbsp;شرکت ها ، موسسات و فروشگاه ها</b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><font color="#ffffff" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b></b></span></font></div><p style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);" size="5">&nbsp;با تجربه ی کارشناسان ما آسوده خاطر کارکنید</font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><br></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>شماره تماس جهت<font color="#ffffff">&nbsp;تهیه نرم افزار</font>&nbsp;و خدمات حسابداری</b></span></font></p><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" face="Mihan-Koodak" size="6">0912-3645433</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><font style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(0, 0, 153);">0935-7001380</span><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;</font></font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font style="" face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font style="" face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" face="Mihan-Koodak" size="6">0936-3645433</font></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></font></b></div></div> text/html 2018-10-12T05:10:15+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام فعالیت های حسابداری ما http://novintarazargham.ir/post/8 <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">خدمات حسابداری و مالی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">انجام خدمات حسابداری و مالی توسط گروه حسابداری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">انجام حسابداری شرکت های بازرگانی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکت های تولیدی و صنعتی و فروشگاه ها</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> استقرار نماینده و حسابدار در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> تهیه نرم افزار حسابداری و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">خدمات مشاوره و مالیات</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">خدمات مشاوره و مالیات توسط گروه حسابداری</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> تحریر دفاتر قانونی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> ثبت نام، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> دریافت گواهینامه ارزش افزوده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> مشاوره در خصوص مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، ارزش افزوده</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Yu Mincho Light&quot;;color:red">ᴥ</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>شماره تماس جهت<font color="#ffffff">&nbsp;تهیه نرم افزار</font>&nbsp;و خدمات حسابداری</b></span></font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);">09123645433</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;">&nbsp;&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><font face="Mihan-Yekan" size="7">09357001380</font></span><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;">&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;"><br></font></b></div><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);">09363645433</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><ol style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><li style="margin: 0px;"><span class="_121_1" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ᴥ مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مالی، انبار، حقوق و دستمزد (متناسب با فعالیت شرکت ها، موسسات، كارخانجات، اصناف و مشاغل خاص) تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه</font></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_1" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ᴥ تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم</font></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_1" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ᴥ ارائه خدمات مشاوره ای&nbsp;در امور مالیاتی، بیمه، بانكی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی</font></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_1" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ᴥ پیش رسیدگی و بررسی پرونده مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد شرکتها، موسسات، کارخانجات، اصناف و مشاغل خاص قبل از رسیدگی سازمان امور مالیاتی جهت پیشگیری و پیش بینی های مدیریتی</font></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_1" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ᴥ ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی و اجرای صحیح قوانین مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات مضاعف.</font></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_1" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ᴥ (پیگیری و استرداد اضافه پرداخت) طلب (مالیات&nbsp;شرکتهای پیمانکاری (پیش پرداختهای مالیاتی) از سازمان امور مالیاتی.</font></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_1" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ᴥ رفع مشکلات حسابداری مالی و مالیاتی</font></span></li><li style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px;"><span class="_121_8" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4" style="">ᴥ حسابرسی تامین اجتماعی، حل اختلاف در هیأتهای تامین اجتماعی</font></span></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_9" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">ᴥ مشاوره در امور تنظیم قراردادها</font></span></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_9" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">ᴥ ثبت شرکت ، پلمپ دفاتر ، تغییرات شرکت ، انحلال شرکت ، اخذ کارت بازرگانی</font></span></span></li><li style="margin: 0px;"><span class="_121_9" style="margin: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">ᴥ طراحی سایت و لوگو و برند شما</font></span></span></li></ol></div> text/html 2017-11-14T16:45:36+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان http://novintarazargham.ir/post/7 <div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 12px 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center;"><h2 style="box-sizing: content-box; line-height: 25px; color: rgb(17, 139, 200); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 20px 0px 0px;"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Nassim" size="5">دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان - لوکس، ساده! اما قدرتمند</font></h2><div><img src="http://uupload.ir/files/nsvo_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">شناسایی مشترکین ورودی و شناختن آنها و چیزی که آنها می خواهند، می تواند به یک بازاریابی تاثیر گذار کمک کند، شما هم امروز به جمع کسب و کارهای موفقی بپیوندید که در ابتدای ورود مشتری و انتهای خرید، شماره تماس مشتریان خود را درخواست می کنند تا بتوانند مشتریان را از رسیدن کالاهای جدید و یا تخفیفات فصلی مطلع سازند.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(71, 71, 71); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: right;" align="center"><br><div style="text-align: right;" align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div></div><div style="text-align: right;"><h3 style="box-sizing: content-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;" align="center"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Nassim" size="4" color="#FF0000">معرفی دستگاه&nbsp;</font></h3><p style="box-sizing: content-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 30px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با توجه به مشتریان مطلع امروزه ، در ابتدا می بایست با ابزاری نو، انگیزشی مناسب را در مشتریان، جهت ارائه شماره موبایل ایجاد کنیم. با استفاده از دستگاه طراحی شده توسط نیک اس ام اس مشتریان دیگر تردیدی در ثبت شماره موبایل خود نخواهند داشت،</font></p><p style="box-sizing: content-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 30px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دستگاه پیشنهادی با ظاهر لوکس و قدرتمند خود حس اعتمادی را در مشتری ایجاد خواهد که شماره موبایل درخواست شده در سیستمی هوشمند جهت ارائه خدمات بهتر، ثبت خواهد شد تا دیگر تردیدی در ثبت شماره موبایل خود نداشته باشند. یکی از مهمترین مزایای استفاده از این دستگاه، سادگی کار با آن می باشد، چون فقط باید آن را به برق بزنید و مابقی کار را به دستگاه بسپارید.</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 30px; font-family: IRANSans-Medium;"><img src="https://niksms.com/Storage/Temp/8085d325-bcd0-4c14-8061-0db3ae0b3a44.jpg" alt="Image result for ‫دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان‬‎"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(58, 58, 58);" lang="FA">مزایا دستگاه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(58, 58, 58);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">پوشش 100 درصدی بازدید کنندگان</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">مرتفع کردن حس اضطرار و عجله مشتریان</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">ایجاد اعتماد و بر انگیختن حس کنجکاوی در مشتری</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">بی نیاز از هدایت مشتری به دپارتمان امور مشتریان</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">کنترل صحت شماره موبایل ثبت شده بصورت آنلاین</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">ظاهری لوکس از نگاه کیفیت بصری و تاثیر گذاری</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><img src="http://uupload.ir/files/nsvo_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom" style="text-align: center;"></p><h4 dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: normal;" lang="FA"><br></span></font></h4><h4 dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: normal;" lang="FA">مزایای داشتن شماره موبایل مشترک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(58, 58, 58); font-weight: normal;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:<o:p></o:p></span></font></h4><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">افزودن مشترک در شبکه های اجتماعی مانند: تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">اطلاع رسانی آخرین تحولات محصولات</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">ارائه تخفیفات فردی به مشتریان قدیمی</span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 3.75pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">ایجاد رابطه عاطفی با مشتری، ارسال تبریک تولد و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;...<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">اطلاع رسانی از تغییرات مکانی کسب و کار</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><o:p></o:p></span></font></p><h3 dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: content-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="line-height: 20.7px; color: rgb(58, 58, 58); font-weight: normal;" lang="FA">نحوه کارکرد</span></font></h3><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: content-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">به زبان ساده این دستگاه با ساختار هوشمند و آنلاین خود و فقط با اتصال به برق، شماره موبایل ثبت شده توسط مشتری را بواسطه اینترنت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Gprs (&nbsp;</span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">سیم کارت ) و یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Wifi&nbsp;</span><span style="color: rgb(71, 71, 71);" lang="FA">و بدون نصب نرم افزار جانبی، در پنل شخصی که با مشخصات خودتان در اختیار تان گذاشته خواهد شد ذخیره و یک پیامک بدون معطلی به مشترک ثبت کننده شماره ارسال می نماید، محتوای پیامک ارسالی از سوی شما قابل تنظیم است، همچنین از شماره های ذخیره شده در پنل پیامک خودتان می توانید جهت ارتباط های بعدی بهره مند شوید، آنلاین بودن، نقطه عطف این دستگاه است، چون فرصتی را در اختیار شما می گذارد تا شماره موبایل ثبت شده را بدون معطلی به تمامی امکانات نیک اس ام اس مانند منشی پیام، نظر سنجی، قرعه کشی و … متصل سازید تا نتایج فوق العاده ای ایجاد نمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(71, 71, 71);"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></span></p></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/nsvo_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div></div> text/html 2017-09-19T20:38:46+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام نرم افزار حسابداری هلو http://novintarazargham.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><span style="box-sizing: border-box;">نرم افزار هلو</span>&nbsp;محصول گروه شرکتهای طرفه نگار، اولین و پر کاربرترین نرم افزار حسابداری تحت ویندوز در ایران میباشد.<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;نرم افزار حسابداری هلو</span>&nbsp;توسط جمعی از کارشناسان خلاق کشورمان تولید شده و در بیست سالی که از عمر آن می گذرد ، ما نیز افتخار میکنیم که به عنوان همکار در زمینه<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;نرم افزار هلو</span>&nbsp;در حال ارائه خدمات به کاربران این نرم افزار می باشد.<br style="box-sizing: border-box;"></b></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">امروزه با ورود تکنولوژی به تمامی جنبه‌ های کاری و ظهور انواع نرم افزارهای مالی، کار حسابداران ساده تر از گذشته شده است. استفاده از<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;نرم افزار هلو</span>&nbsp;کمک می‌کند بخش عمده‌ای از فعالیتهای حسابداری با امنیت بالاتر، اطمینان بیشتر و در زمان کوتاه تری انجام شود.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">نرم افزار هلو</span>&nbsp;با کاربری آسان، امکانات متنوع، خدمات پشتیبانی گسترده و قیمت بسیار مناسب خود توانسته به محبوبترین نرم افزار مالی در بین حسابداران و صاحبان مشاغل تبدیل گردد.</span></b></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2017/09/Eight-New-Features-of-holoo-software-.jpg" alt="Image result for ‫هلو 8‬‎" width="652" height="339"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-weight: 500; line-height: 27px; outline: none !important;"><font style="" size="5" color="#009900" face="Mihan-Nassim">هشت ویژگی جدید هلو</font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; text-align: justify; outline: none !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class="" src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2016/12/circle.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; max-width: 100%; height: auto; outline: none !important;" width="10" height="10">&nbsp;پنل‌های تخصصی مشاغل</font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">پنل‌های شغلی جدید نرم‌افزارهایی هستند با منوهای تخصصی که با در نظر گرفتن نیازهای هر شغل تولید شده‌اند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ما در شرکت نرم‌افزار حسابداری هلو همواره برای اختصاصی‌سازی نرم‌افزار تلاش می‌کنیم. اکنون با توجه به تحقیقات و دریافت پیشنهادات مشتریان اصناف مختلف با بهره‌گیری از تجربه موفق پیشین، پنل‌های شغلی جدیدی را تولید کرده‌ایم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class=" " src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2016/12/circle.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; max-width: 100%; height: auto; outline: none !important;" width="10" height="10">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">محیط کاربری جدید و زیبا</strong></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در هلو 8 از جدیدترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی طراحی محیط نرم‌افزاری بهره گرفته‌ایم. محیط نسخه 8 شبیه به ساختار و طراحی ویندوز 10 به صورت موزائیکی و با ظاهری لذت‌بخش طراحی شده است. این نسخه از نرم‌افزار روی تمامی نسخه‌های ویندوز نصب و اجرا می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class=" " src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2016/12/circle.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; max-width: 100%; height: auto; outline: none !important;" width="10" height="10">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">ابزارهای جانبی پرتابل</strong></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ابزارهای پرتابل هلو امکان دسترسی شما به اطلاعات نرم‌افزارتان را هر جا که هستید، ممکن می‌سازد. داشبورد مدیریتی &nbsp;و وب سرویس ابزارهای جانبی هستند که بین شما و نرم‌افزار هلو ارتباط برقرار می‌کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class="" src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2016/12/circle.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; max-width: 100%; height: auto; outline: none !important;" width="10" height="10">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">حسابداری یکپارچه برای واحدهای با پراکندگی جغرافیایی</strong></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با این امکان، واسط کاربری در اختیارتان قرار می‌گیرد که از طریق آن اجرای نرم‌افزار در قالب وب را از هر نقطه جهان میسر ساخته‌ایم. اگر دفاتر یا شعبه‌هایی با پراکندگی جغرافیایی دارید، با این نرم‌افزار می‌توانید حسابداری آن‌ها را یکپارچه کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class=" " src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2016/12/circle.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; max-width: 100%; height: auto; outline: none !important;" width="10" height="10">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">منطبق با قوانین مالیاتی</strong></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نرم‌افزار حسابداری هلو با بهره‌گیری از خبره‌ترین مشاوران مالیاتی، &nbsp;تلاش می‌کند با توجه به نیاز صاحبان مشاغل در اسرع وقت با قوانین جدید انطباق یابد. در نسخه 8 نیز آخرین تغییرات قوانین سازمان امور مالیاتی،<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">&nbsp;از جمله ماده قانونی 169&nbsp;</strong>را لحاظ کرده‌ایم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class=" " src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2016/12/circle.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; max-width: 100%; height: auto; outline: none !important;" width="10" height="10">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">ارتباط با فروشگاه اینترنتی</strong></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">قابلیت جدید نرم‌افزار حسابداری هلو اتصال به فروشگاه اینترنتی است. شما با وارد کردن اطلاعات کالا و محصولات خود، می‌توانید فروشگاه اینترنتی خود را نیز همزمان مدیریت کنید. هر تراکنش مالی در فروشگاه اینترنتی شما به صورت اتوماتیک در نرم‌افزار حسابداری لحاظ خواهد شد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class=" " src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2016/12/circle.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; max-width: 100%; height: auto; outline: none !important;" width="10" height="10">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">اتصال به کارتخوان‌های بانکی معتبر</strong></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">از دیگر امکانات کاربردی هلو 8 ارتباط با کارتخوان‌های بانکی معتبر کشور است. در این نسخه امکان ارتباط کامل‌تری بین نرم‌افزار هلو و تعداد بیشتری از کارتخوان‌های بانکی به وجود آورده‌ایم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img class="" src="http://holoo.co.ir/wp-content/uploads/2016/12/circle.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; max-width: 100%; height: auto; outline: none !important;" width="10" height="10">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">خدمات پس از فروش هوشمند</strong></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify; outline: none !important;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim">در هلو ۸ می‌توانید از طریق سیستم&nbsp; smart help &nbsp;خدمات پشتیبانی را تمدید کنید یا نسخه جدید را &nbsp;به صورت آنلاین نصب کنید</font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://images.khabaronline.ir/images/2017/9/position50/17-9-4-1558341.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://shopholoo.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%88.gif" alt="نرم-افزار-حسابداری-هلو"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">شما میتوانید قبل از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">خرید نرم افزار هلو</span>&nbsp;از تجربیات مشاوران ما بصورت رایگان برای انتخاب نرم افزار متناسب با کسب و کار خود بهره مند گردید.</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 12px 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-right;"><p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" align="center"><font size="5" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>شماره تماس جهت<font color="#ffffff">&nbsp;تهیه نرم افزار</font>&nbsp;و خدمات حسابداری</b></span></font></p><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" size="7" face="Mihan-Yekan">09123645433</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" size="7" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" size="7" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="font-size: x-large;" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><font size="7" face="Mihan-Yekan">09357001380</font></span><font style="font-size: x-large;" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="font-size: x-large;" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" size="7" face="Mihan-Yekan">09363645433</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" size="7" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" size="7" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" size="7" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://images.khabaronline.ir/images/2017/9/position50/17-9-4-1558341.jpg" alt="Related image"></div></div><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"></div> text/html 2017-09-16T15:07:50+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ حسابداری ﭘـﺮﻧـﺲ http://novintarazargham.ir/post/4 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ حسابداری ﭘـﺮﻧـﺲ&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#ff6600">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: center;"><span lang="FA">- ﺳﺎدﮔﯽ و رواﻧﯽ (اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﯾﻨﺪوز را در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ حسابداری ﻧﺪارد.)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز (آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻀﻤﯿﻦ از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮕﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر، ﺳﺎﻋﺘﯽ، روزاﻧﻪ و دﺳﺘﯽ .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺰارﺷﺎت .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ (ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ) ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﻟﯿﺰری، ﺣﺮارﺗﯽ، ﺳﻮزﻧﯽ، ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 8 ‪ ،</span><span dir="LTR">A5</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">،</span><span dir="LTR">A4 </span><span lang="FA" style="">ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی، 6 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﮐﻠﯿﻪ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ‪ 7</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> , Vista , XP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">اﻋﻢ از 32 ﺑﯿﺘﯽ و 64 ﺑﯿﺘﯽ .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 2 ﮐﻠﯿﮏ.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روان .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ </span><span dir="LTR">CD</span><span lang="FA" style="">ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻦ .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="">- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺿﺮوری در ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ .</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- ﺗﻨﻮع ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#ff0000"><b>توضیحات کامل در کانال تلگرام ما</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>http://telegram.me/</b></font></span><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>novin_taraz_argham</b></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p> text/html 2017-09-15T11:22:47+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام نوین تراز ارقام http://novintarazargham.ir/post/1 <div style="text-align: -webkit-right;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font face="B Titr" style="background-color: rgb(204, 102, 204);" size="6"><font style="">فروش و آموزش</font><font color="#ff0000" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</font><font color="#ffffff" style="">نرم افزار&nbsp;</font><font color="#ffffff" style="">حسابداری</font></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font size="6"><br></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font size="6"><font face="B Titr" style=""><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff" style="">&nbsp;ملارد&nbsp;</font>-&nbsp;<font color="#ffffff" style="">صفادشت&nbsp;</font>-&nbsp;<font color="#ffffff" style="">شهریار</font><font color="#ffffff" style="">&nbsp;</font></span></font><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; background-color: rgb(255, 0, 0);">-</span><font face="B Titr" style=""><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff">&nbsp;فردیس</font></span></font></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font size="6" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff"><br></font></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-right;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" style="" size="5"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">استقرار سیستم حسابداری و اعزام نیروی با تجربه&nbsp;</span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffff00" face="B Titr" style="" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">انجام کلیه امورمالی و مالیاتی و بیمه</b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffff00" size="6" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-right;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; display: inline !important;">&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" style="" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">&nbsp;شرکت ها ، موسسات و فروشگاه ها</b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr" style="font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b></b></span></font></div><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);" size="6">&nbsp;با تجربه ی کارشناسان ما آسوده خاطر کارکنید</font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><br></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>شماره تماس جهت<font color="#ffffff">&nbsp;تهیه نرم افزار</font>&nbsp;و خدمات حسابداری</b></span></font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" face="Mihan-Yekan" size="7">09123645433</font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" face="Mihan-Yekan" size="7"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" face="Mihan-Yekan" size="7"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;">&nbsp;&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="7">09357001380</font></span><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;"> &nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font style="background-color: rgb(204, 102, 204);" face="Mihan-Yekan" size="7">09363645433</font></b></div> text/html 2017-04-12T04:15:11+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام شرح وظایف حسابداری http://novintarazargham.ir/post/10 <p style="text-align: center; margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/700/2098873.jpg?1812"></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1- جمع آوری اسناد&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-1 جمع آوری کلیه اسناد نقدی روزانه پس از اعمال کنترلهای لازم توسط دوایر شعبه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-2 جمع آوری کلیه اسناد نقدی و انتقالی باجه های تحت پوشش و اعمال کنترلهای لازم</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">1-3 دریافت کلیه اسناد نقدی و انتقالی باجه های تحت پوشش اعمال کنترلهای لازم</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2- اطمینان از صحت صدور اسناد</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-1 اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای امضاء و تاریخ . نام شعبه . موضوع سرفصلها .کد سرفصل کل .کد سر فصل معین. کد سر فصل تفضیلی . شرح استانداردسند بر اساس سیستم حسابداری و دستور العملهای مربوطه . واضح بودن سند.کامل بودن ضمائم . طرف حساب سند.مبلغ مندرج در سند و محاسبات مربوطه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-2 اطمینان از مطابقت شرح و محتوای اسنادصادره باسر فصلهای مربوطه طبق ضوابط تعیین شده در دستور العملهای و رعایت اصول حسابداری</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">2-3 کنترل و بررسی اسنادپرداخت شده بصورت نقدی و انتقال جهت رعایت حدود و اختیارات دردستور پرداختها</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">3-1 درج شماره با استفاده از نمراتور بر روی اسناد شعبه طبق ضوابط پیش بینی شده در دستورالعمل های مربوطه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4 - صدور اسناد</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-1 صدورکلیه اسنادو نامه های مربوطه به حسابداری و امضاء آن‌ها براساس دستورالعملهای مربوطه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-2 تنظیم و صدور اسنادمربوط به لیست حقوق . مزایا.مساعده و دیگر پرداختهای پرسنلی کارکنان و نگهداری لیستهای حقوق و سایر پرداختهای پرسنلی به ترتیب نقدی و غیر نقدی و بر اساس تاریخ پرداخت در پرونده جداگانه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-3 تنظیم و صدور اسنادهزینه با توجه به بخشنامه ها و دستورالعملهای و مقررات</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">4-4 صدور اسنادبه منظورخروج هر گونه وجهی که در سر فصل حساب بستانکاران و مانده های مطالبه نشده نکهداری می شود این اسناد می بایست با امضای رئیس شعبه صادر شود.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">5&nbsp; ورود اطلاعات به سیستم</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">5-1 ورود اطلاعات اسناد حسابداری تولید شده در طی روز اعم از ساعات اداری و ساعات کار باجه عصر و اسنادباجه های تحت پوشش بطور تدریجی و در همان روز به سیستم به تفکیک هر سند</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6&nbsp; بالانس حسابها</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-1 تفکیک اسناد بر اساس حسابهای معین</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-2 تهیه گزارش از گردش حسابهای معین . تفضیلی و کل و حصول اطمینان از بالانس حسابها .کشف و رفع مورد اختلاف از طریق دایره صادر کننده سند</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-3 تهیه و گزارش حسابهای معین و تفضیلی بالانس شده و مطابقت ارقام اسناد با گردش در گزارش</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-4 انجام اقدامات لازم در جهت بالانس نهایی حسابها بموجب مفاد دستور العملهای مربوطه.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-5 انجام اقدامات لازم در خصوص تسویه اقلام باز و رفع مغایرتهای احتمالی.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">6-6 ثبت قطعی اسناد در سیستم . تهیه خلاصه کل روزانه و تهیه فلاپی روزانه خلاصه کل</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7&nbsp; نظارت و کنترل</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-1 بررسی. کشف و پیگیری هر گونه مغایرت احتمالی در حسابها و اقدام در جهت تصحیح آنها با اطلاع وتائید مقام ما فوق</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-2 نظارت . کنترل و انجام اقدام لازم در خصوص تسویه حسابهایی که مانده آنهامی بایست در پایان ماه صفر شود (توضیح اینکمه سایر دوایر شعبه مجاز به صدور اسناد جهت تسویه این قبیل حسابها نمی باشند)</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-3 کنترل و پیگیری در جهت رفع اقلام باز کلیه حسابهای شعبه با توجه به تاریخ ایجاد آنها</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-4 کنترل ونظارت در امر رسیدگی به حساب پیش پرداختها و تسویه این اقلام از پرداختهای بعدی مربوطه طبق مقررات و ظوابط پیش بینی شده دردستور العملهای مربوطه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-5 بررسی و کنترل حسابهای شعبه نزد بانکها و یا بالعکس با استخراج صورت تطبیقیه و مقایسه آن با صورتحساب دریافتی و در صورت مغایرت . انعکاس موضوع به مقام ما فوق وپیگیری لازم تا رفع مغایرت</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-6 اعلام هر گونه وضعیت مشکوک در صدور اسناد صادره و حسابهای به مسئولین ما فوق به ترتیبی که نهایتا" موضوع روشن شده و موجب اصلاح و اقدامات بعدی گردد</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-7 نظارت و کنترل بمنظور حصول اطمینان از صحت صدور اصلاحیه های صادره از سوی سایردوایر شعبه و بویژه بررسی اسناد عمل نشده در حسابهای مکانیزه شعبه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-8 تهیه صورت گردش ماهیانه حسابهای دفتر معین تسهیلات و کنترل آن با گردش حسابهای معین وکل ثبت شده در سیستم حسابداری رایانه شعبه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">7-9 استخراج لیست ارقام باز سر فصلهای دارای ارقام باز در پایان هر ماه و پیگیری جهت رفع آنهاوارائه یک نسخه از آن به رئیس شعبه.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">8 - تهیه آمار و اطلاعات</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">8-1 تهیه فلاپی بایگانی از اطلاعات آخرین مانده حسابهای و اقلام باز و نگهداری آن در صندوق شعبه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">8-2 تهیه گزارش دوره ای (ماهیانه) از حسابهای معین و تفضیلی شعبه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">8-3 تهیه سایر آمارهایی که در دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه مشخص گردیده است</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9- سایر</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9-1 مطالعه دقیق کلیه دستور العملها. بخشنامه ها و اطلاعیه ها و همچنین با تو جه به حدودتعیین شده . ارائه آنها به کارکنان تحت نظارت جهت مطالعه و افزایش سطح آگاهی آنان و در صورت نیاز تشکیل جلسات توجیهی بمنظور رفع ابهامات.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9-2 بررسی و کنترل اسناد مربوط به ایجاد کسری و فزونی صندوق و پیگیری تسویه یاانتقال آن طبق دستورالعمل مربوطه.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9-3&nbsp; انجام هر گونه تغییر و ایجاد در کد سرفصلها حسابهای تفضیلی. معین و کل در سیستم بر اساس بخشنامه ها و دستور العملهای مربوطه و امضاء ظهر بخشنامه و درج تاریخ</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9-4 تحویل اسناد پس از بالانس کامل حسابها بصوت طبقه بندی شده به بایگانی شعبه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9-5 انجام اقدامات لازم در ارتباط باتحویل و تحول شعبه و ارائه تائیدیه های لازم و آمارهای مورد نیاز</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">9-6 انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیتهای که از طرف مقام ما فوق ارجاع می شود وهمچنین سایر اموری که به تفصیل در دستورالعمل هاو بخشنامه ها و اطلاعیه های صادره جزئیات آنهامشخص شده است</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10- عملیات پایان سال</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-1 انجام اقدامات لازم به منظور تهیه ترازهای مورد نیاز مربوطه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-2 انجام اقدامات لازم به منظور تهیه ترازهای اختتامیه و افتتاحیه طبق دستور العملهای مربوطه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-3 آمارهای پایان سال و کلیه گزارشهای مربوطه (با استفاده از سیستم حسابداری)</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-4 انجام سایر اقدامات مربوطه به عملیات پایان سال و بستن حسابهای طبق دستور العمل بخشنامه ها و اطلاعیه های صادره</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-5 تهیه گزارشات منابع و مصارف هر ماه</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-6 تهیه گزارش تراز آزمایشی ماهیانه براساس سرفصلهای ابلاغی بانک مرکزی و سرپرستی</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-7 تهیه ترازنامه ماهیانه شامل دارائی ها . بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">10-8 تهیه سود مشاع مربوط به عملکرد سال مالی شامل میانگین مانده 52 هفته انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار .میانگین مانده 52 هفته سال .خالص تسهیلات اعطائی. درآمد</p><p style="text-align: center; margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 12px 0px; line-height: 20px; text-align: -webkit-right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffff00" face="B Titr" style="" size="5"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">انجام کلیه امورمالی و مالیاتی و بیمه + ثبت شرکتها</b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffff00" size="6" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; display: inline !important;">&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>&nbsp;شرکت ها ، موسسات و فروشگاه ها</b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="7" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b><br></b></span></font></p><font color="#ffffff" face="B Titr"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b></b></span></font></div><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);" size="5">&nbsp;با تجربه ی کارشناسان ما آسوده خاطر کارکنید</font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><br></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6" face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 12.64px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5" face="B Traffic"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>شماره تماس جهت<font color="#ffffff">&nbsp;تهیه نرم افزار</font>&nbsp;و خدمات حسابداری</b></span></font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);">09123645433</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></font></b></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><b style=""><font face="Mihan-Iransans" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: x-large; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="" color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(0, 0, 153);">09357001380</span></font><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffffff">&nbsp;</font><font color="#222222">&nbsp;</font></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: x-large;"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(204, 102, 204);">09363645433</font></b></div></div><p style="text-align: center; margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"></p> text/html 2017-04-12T03:53:20+01:00 novintarazargham.ir گروه حسابداری نوین تراز ارقام شرح وظایف حسابدار http://novintarazargham.ir/post/9 <p style="text-align: center; margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/700/2098873.jpg?1812"></p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>۱&nbsp;</strong>– اداره سیستمهای حسابداری و دفترداری به نحو کارا و موثر مطابق با قوانین و مقررات مالی و قانونی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>2&nbsp;</strong>– نگهداری و کنترل حساب اعتبارات واگذاری و هزینه شده .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>3&nbsp;</strong>– انجام اقدامات لازم در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>4&nbsp;</strong>– ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیه وقایع مالی در دفاتر دستمزد .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>5&nbsp;</strong>– تهیه دفاتر مالی ، تراز عملکرد ، بودجه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>6&nbsp;</strong>– نگهداری حساب ریالی انبارها ، اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>7&nbsp;</strong>– بررسی و تعیین انحرافات و مغایرتهای احتمالی در پرداختها و هزینه ها ، ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات ، ساعات کار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>8&nbsp;</strong>– تهیه خلاصه وضعیت وصولیها ، پرداختها ، مطالبات ، بدهیها ، نقدینگی شرکت و … و ارائه آن به مدیریت مالی &nbsp;.</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>9&nbsp;</strong>– کنترل و نظارت بر شرایط مالی قراردادها و انجام اقدامات لازم جهت پرداخت به موقع آنها به مدیریت مالی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>10&nbsp;</strong>– بررسی ، تهیه و تنظیم ، کنترل و تائید کلیه اسناد حسابداری .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>11&nbsp;</strong>– صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه ، مالیات ، وام و …</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>12&nbsp;</strong>– صدور اسناد صندوق و دریافت و پرداختهای نقدی .&nbsp;</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>13&nbsp;</strong>– انجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیتهای مالی شرکت .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>14&nbsp;</strong>– رعایت ایمنی و بهداشت و نظم و مقررات در محیط کار .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>15&nbsp;</strong>– شرکت در کلاسهای آموزشی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>16&nbsp;</strong>– ارائه گزارشات مختلف از فعالیتهای مالی به صورت مستمر و ارائه آن به مدیر مالی .</p><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>17&nbsp;</strong>– انجام سایر امور محوله از طرف مدیر مالی&nbsp; .</p><p style="text-align: center; margin: 12px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;<img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/700/2098873.jpg?1812" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p>